Formy Kolonialismu a Imperialismu

Tento často došlo v zemích, které hraničí již existující kolonie. Sféra vlivu byla obvykle stanovena smlouvou mezi who ovládajícími národy, které souhlasily, že nebudou zasahovat do území druhého, nebo mezi ovládajícím národem a zástupcem území. Toto bylo obvykle předchůdcem založení kolonie nebo protektorátu

kolonie je nejpřímější formou kontroly. Je to forma imperialismu, ve které mocný národ instaluje svou vlastní vládu a udržuje kontrolu nad ostatními zeměmi a regiony. V této formě imperialismu byli přivedeni zahraniční úředníci a vláda je založena výhradně na evropském stylu vlády. Do vlády nesměli žádní místní. Francie a Británie často používaly tuto přímou kontrolu. Británie měla v historii mnoho kolonií, jako je Nigérie, Indie a Barma. Kolonie poskytovaly zdroje surovin a zboží, které byly poté odeslány k prodeji na jiných zahraničních trzích.

protektorát je, když je země schopna vládnout sama prostřednictvím své vlastní vnitřní vlády, ale je stále ovládána vnější mocí. Místní vládní úředníci se stále používají, ale styl vlády je založen na evropské struktuře. Existuje omezená samospráva a země u moci udržuje kontrolu nad zahraničními vztahy a poskytuje obranu zemi, kterou ovládá.

You might also like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.