Matka-Dcera Vztah a Psychologické Separace v Dospívání

Padesát párů matek a jejich 15 až 18-rok-stará dcera se zúčastnila ve studii, která zkoumala role matka-dcera vztah v procesu psychologické separace v dospívání. Očekávalo se, že psychologické oddělení bude předpovězeno mateřskou empatií a koncepční složitostí sebe a objektových reprezentací matek a dcer. Psychologické oddělení dcery bylo měřeno psychologickým separačním inventářem (PSI) a kombinací dvou podskupin PSI. Schopnost matky empaticky porozumět své dceři byla určena skóre shody odvozeným z dotazníku nabídka rodič-dospívající a dotazníku nabídka Self-Image. Matky a dcery psaly stručné popisy sebe a sebe navzájem, které byly hodnoceny pro koncepční složitost. I když celkový PSI skóre se nepředpokládá pomocí Kongruence skóre a komplexnost reprezentace, když v kombinaci Konfliktní a Emocionální Nezávislost podstupnic PSI byly použity jako kritérium proměnné, více R bylo velmi významné.

You might also like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.