víceúrovňová analýza vlivu vnějších odměn na základní studenty' motivace, zapojení a učení ve vzdělávací hru

Tato studie zkoumala účinky vnějších odměn na páté srovnávače‘ motivace, zapojení a učení při hraní vzdělávací hry. Zajímalo nás, zda prostředí hry bohaté na zpětnou vazbu může zmírnit předpokládané negativní účinky externích odměn. Údaje o zapojení a učení studentů byly shromážděny a analyzovány na více úrovních. Kvazi-experimentální design byl použit ke zkoumání účinku externích odměn v jedné skupině (n = 50) ve srovnání s kontrolní skupinou bez těchto odměn (n = 56). Podle výsledků vnější odměny nenarušily motivaci studentů (např. na proximální a distální úrovni), nepodpořily však disciplinární angažovanost. Na druhé straně studenti ve stavu odměny vykazovali výrazně větší zisky v koncepčním porozumění (proximální) a nevýznamně větší zisky v dosažení (distální). Tyto výsledky naznačují, že v této nové generaci učebních prostředí lze řešit předpokládané negativní důsledky vnějších odměn. Budoucí výzkum a příspěvky studie jsou poskytovány.

You might also like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.