Věda ve vzdálenosti

jak ukázal Neils Bohr, je možné, aby se elektrony pohybovaly mezi energetickými hladinami. Světlo obsahuje energii. Pokud foton světla zasáhne atom, je možné, aby energie ve světelném paprsku byla přenesena na jeden z nízkoenergetických elektronů pohybujících se kolem atomového centra. Elektron se svým extra balíčkem energie se vzrušuje a rychle se pohybuje ze své nižší energetické úrovně a zaujímá pozici ve vyšší energetické úrovni.

tato situace je však nestabilní. Téměř okamžitě se excitovaný elektron vzdává další energie, kterou drží, obvykle ve formě světla, a znovu klesá na nižší energetickou úroveň.

Florescence je fenomén pohybujících se elektronů. Ultra fialové („černé“) světlo má krátkou vlnovou délku a vysokou energii. Když tyto paprsky zasáhnou určité atomy, tato energie je absorbována, jak je popsáno výše. Ale elektrony nemohou držet tuto energii dlouho, a když spadnou zpět na nižší energetické hladiny, vydávají nažloutlou „záři“ delší vlnové délky, nižší energetické světlo, které můžeme vidět očima.

You might also like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.