en multilevel analyse af virkningerne af eksterne belønninger på elementære studerende' motivation, engagement og læring i et pædagogisk spil

denne undersøgelse undersøgte virkningerne af eksterne belønninger på femte graders motivation, engagement og læring, mens du spiller et pædagogisk spil. Vi var interesserede i at undersøge, om det feedback-rige miljø i spillet kunne afbøde de forudsagte negative virkninger af eksterne belønninger. Data om elevernes engagement og læring blev indsamlet og analyseret på flere niveauer. Et kvasi-eksperimentelt design blev brugt til at undersøge effekten af eksterne belønninger i en gruppe (n = 50) sammenlignet med en kontrolgruppe uden sådanne belønninger (n = 56). Ifølge resultaterne underminerede de eksterne belønninger ikke elevernes motivation (f.eks. på proksimale og distale niveauer), men de fremmede ikke disciplinært engagement. På den anden side viste studerende i belønningstilstanden signifikant større gevinster i konceptuel forståelse (proksimal) og ikke-signifikant større gevinster i præstation (distal). Disse resultater antyder, at de forudsagte negative konsekvenser af eksterne belønninger kan løses i denne nye generation af læringsmiljøer. Fremtidig forskning og bidrag fra undersøgelsen leveres.

You might also like

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.