monitasoinen analyysi ulkoisten palkintojen vaikutuksista perusopiskelijoihin' motivaatio, sitoutuminen ja oppiminen opetuspelissä

tässä tutkimuksessa selvitettiin ulkoisten palkintojen vaikutuksia viidesluokkalaisten motivaatioon, sitoutumiseen ja oppimiseen opetuspelissä. Meitä kiinnosti tutkia, voisiko pelin palauterikas ympäristö lieventää ulkoisten palkintojen ennustettuja negatiivisia vaikutuksia. Tietoja opiskelijoiden sitoutumisesta ja oppimisesta kerättiin ja analysoitiin useilla tasoilla. Ulkoisen palkitsemisen vaikutusta tutkittiin kvasi-kokeellisella suunnittelulla yhdessä ryhmässä (n = 50) verrattuna verrokkiryhmään, jolla ei ollut tällaisia palkintoja (n = 56). Tulosten mukaan ulkoiset palkkiot eivät heikentäneet oppilaiden motivaatiota (esim.proksimaalisella ja distaalisella tasolla), mutta ne eivät kuitenkaan edistäneet kurinpidollista sitoutumista. Toisaalta palkitsemiskunnossa olevat opiskelijat osoittivat huomattavasti suurempia voittoja käsitteellisessä ymmärryksessä (proksimaalinen) ja ei-merkittävästi suurempia saavutuksia (distaalinen). Tulokset viittaavat siihen, että ulkoisen palkitsemisen ennustettuja kielteisiä seurauksia voidaan käsitellä tässä uuden sukupolven oppimisympäristöissä. Tarjolla on tulevaa tutkimusta ja tutkimuksen panoksia.

You might also like

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.