onko alfa-MSH: lla merkitystä ihon pigmentaation säätelyssä ihmisillä?

vuosien saatossa on käyty paljon keskustelua siitä, onko alfa-MSH: lla rooli ihmisen pigmenttihormonina. Tähän on kaksi pääsyytä. Ensinnäkin huolimatta 1960-luvulla tehdyistä havainnoista, joiden mukaan Alfa-MSH lisäsi ihon tummumista ihmisillä, on raportoitu, että peptidillä ei ole vaikutusta melanogeneesiin viljellyissä ihmisen melanosyyteissä. Toiseksi ihmisen aivolisäke, toisin kuin useimmilla nisäkkäillä, erittää hyvin vähän alfa-MSH: ta ja peptidin verenkiertoarvot ihmisillä ovat äärimmäisen alhaiset. Nyt on kuitenkin saatu näyttöä useilta ryhmiltä siitä, että alfa-MSH kykenee stimuloimaan melanogeneesiä viljellyissä ihmisen melanosyyteissä. Sen sijaan, että peptidi tuottaisi melaniinin tuotannon yleistä kasvua, näyttää siltä, että peptidi vaikuttaa nimenomaan eumelaniinin synteesin lisäämiseen. Tällainen vaikutus voisi hyvin selittää alfa-MSH: n aiemmin havaitut ihon tummumisvaikutukset. Nykyään tiedetään myös, että alfa-MSH ei synny yksinomaan aivolisäkkeessä, vaan sitä on tavattu lukuisista kohdista, muun muassa ihosta, jossa sitä tuottavat useat solutyypit. Ihmisen ihossa syntyy myös samankaltaisia Proopiomelanokortiini (POMC) – peptidejä kuten ACTH. ACTH-peptidit toimivat samassa reseptorissa (MC-1) kuin alfa-MSH ja eräät näistä vaikuttaisivat stimuloivan melanogeneesiä alfa-MSH: ta tehokkaammin. ACTH-peptidejä on myös enemmän kuin alfa-MSH ihmisen orvaskedessä, ja niillä on todennäköisesti tärkeä rooli pigmenttivasteiden säätelyssä. Näitä POMC-peptidejä vapautuu keratinosyyteistä ultraviolettisäteilyn (UVR) vaikutuksesta, ja on ehdotettu, että ne toimivat PARAKRIINITEKIJÖINÄ UV-indusoidun pigmentaation välittäjinä. Keratinosyyttien tuottaminen voi siksi olla kriittistä määritettäessä pigmenttivasteita, ja mahdolliset muutokset näiden POMC-peptidien saatavuudessa saattavat selittää eri yksilöillä havaitut rusketuskyvyn vaihtelut. Mahdollisuutta, että rusketuskyky riippuu myös MC-1-reseptorin tasoeroista, ei kuitenkaan voida sulkea pois, ja on esitetty, että rusketuskyvyttömyys voi riippua ei-toiminnallisten muutosten esiintymisestä MC-1-reseptorissa. alfa-MSH vaikuttaa tietenkin ihmisen melanosyytteihin useilla tavoilla ja sen melanogeneesin stimulaatio voi olla seurausta jostain muusta melanosyyttien perustoiminnasta. Peptidillä on myös monia muita kohdealueita ihossa, ja vaikka sillä voi olla rooli ihon pigmenttiläiskien säätelyssä ihmisillä, sitä ei tule pitää pelkästään pigmenttipeptidinä. alfa-MSH: lla on selvästi monia erilaisia vaikutuksia ja sen ensisijainen tehtävä iholla voi olla homeostaasin ylläpitäminen.

You might also like

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.