Paikallinen botuliinitoksiini | Radio Network

Nanohiukkastekniikka ja BoNTA-voide

nanoteknologia mahdollistavat sen, että ihoon voi kulkeutua molekyylejä, jotka eivät tavallisesti läpäise sarveiskalvokerrosta.15 tämä kyky parantaa tunkeutuminen aktiivisia ainesosia tarjoaa monia etuja. Ainakin kaksi yritystä, Transdermal Corp., Birmingham, Michigan, ja Revance Therapeutics, Newark, California, ovat edistyneet riittävästi Bonnan toimittamisessa paikallisesti kliinisiin kokeisiin. Transdermaalinen Corp., perustettu elokuussa 2008, on kehittänyt FDA: n hyväksymä ajankohtainen BoNTA kerma perustuu kaupallisesti elinkelpoinen ioninen nanopartikkeli teknologia (InParT).11 tämä transdermaalinen noninvasive – lääkkeenantotekniikka säilyttää molekyylien bioaktiivisuuden denaturoimatta niitä. Voide (CosmeTox) sisältää Bonnaa ja on tarkoitettu kasvojen rytmidien pehmentämiseen ja hyperhidroottisten tilojen vähentämiseen. Aktiiviset ainesosat kerma mahdollistaa suuremman toksiinin stabiiliuden huoneenlämmössä pitkiä aikoja. Ajankohtainen BoNTA mahdollistaa syvemmän toimituksen aktiivisten molekyylien ihoon, jotta voidaan kannustaa sama vaikutus ruiskutetaan BoNTA-estämällä vapautumista ACH ja estää hermo siirto.11 stabiloitu toksiini kerma levitetään paikallisesti iholle ja annostellaan määrä kerma levitetään. Nanosfäärien ja imeytymisen tehostajien avulla toksiini annostellaan ihoon ilman tunnettuja ihovaurioita tai systeemistä toksisuutta. Voide käyttäytyy myös samalla tavalla kuin ruiskeena, sillä kun sitä levitetään, se pysyy paikallisena kohdennettuun toimitukseen.14 pienempää tutkimusta on osoittanut, että toksiinia ei esiinny ääreisveressä mitattavissa olevina pitoisuuksina levityksen jälkeen). Tällä tavoin hoito on todella neulaton, kivuton ja poissa kaukaisen toksiinin leviämisestä.

paikallisilla botuliineilla on tehty useita tutkimuksia, joista jokaisesta on saatu lupaavia tuloksia. Transdermaalinen Corp. testasi halvausta hiirillä käyttäen stabiloitua toksiinivoidetta verrattuna injektioon varmistaakseen, että toksiinin teho säilyi voiteessa, kun se jätettiin huoneenlämpöön.11 kontrolliryhmälle ruiskutettiin toksiinia takajalan pohjelihakseen ja koeryhmälle annettiin samankokoinen annos voidetta samalle alueelle. Testitulokset osoittivat kvantitatiivisesti, että toksiinivoide sai aikaan samanlaisen kliinisen vasteen (takajalkojen halvausinduktion) kuin ruiskutettu toksiini, mikä osoitti, ettei toksiinin hajoamista voiteessa tapahtunut. Myöskään tässä tutkimuksessa kerättyjen verinäytteiden analysointi ei osoittanut havaittavaa toksiinia veressä.

jatkotutkimuksessa testattiin myös ajankohtaisen BoNTA-voiteen (CosmeTox) tehoa kasvojen ryppyihin.4 tutkimuksessa oli mukana vain koehenkilöitä, joilla ei ollut aikaisempaa toksiinihoitoa. Tutkijat jakoivat koehenkilöt kahteen satunnaiseen ryhmään, joista toinen hoidettiin BoNTA-voiteella ja toinen lumelääkkeellä, joka ei sisältänyt toksiinia. Tutkimukseen sisältyi 4-7 viikkoa hoitoa ja 12 viikkoa seurantatutkimusta. Kahden ensimmäisen hoitoviikon aikana BoNTA-ryhmä raportoi subjektiivisista parannuksista ulkonäössään, mukaan lukien vähemmän rypistymistä, mutta huomasi myös tummien silmänalusten haalistumista sekä hyperpigmentaation vähenemistä hoitoalueilla. Vaikuttavaa ainetta sisältävää voidetta verrattiin lumelääkkeeseen 40 naispotilaalla. Vaikuttavan aineen emulsiovoiteen pitoisuus oli 2 U/mL BT, eikä ajoneuvon kontrollissa ollut BT: tä. Koehenkilöitä hoidettiin iltaisin 4-7 viikon ajan kasvojen, leuan ja kaulan alueille ja seurattiin 12 viikon ajan. Niitä arvioitiin kasvojen Linjatuloksilla ja Ikäkyselyillä. Kasvojen linjojen Tulospisteet paranivat ja säilyivät lähes kolmen kuukauden tutkimusjakson ajan. Myös iän omakuva heikkeni valtaosalla tutkittavista. Kirjoittajien mukaan plaseboryhmän koehenkilöt eivät raportoineet mitään vaikutusta mihinkään mittaukseen. Koehenkilöt kertoivat myös näyttäneensä nykyistä ikäänsä nuoremmilta. Viikolla 4 yli 85 prosenttia BoNTA cream-ryhmästä arvioi ryppyjensä parantuneen vähintään 75 prosenttia. Sen sijaan lumeryhmässä heidän ulkonäössään ei havaittu merkittäviä muutoksia. Atamoros16 tutki 77 koehenkilöä (61 naista, 16 miestä), joilla oli keskivaikea tai vaikea lateraalinen kantaalirata, käyttäen RT001: tä (Revance Therapeutics), joka on 150kd: n BoNTA-yhdistelmävalmiste yhdessä peptidyylimakromolekule-kuljetusjärjestelmän kanssa. Tämä peptidyylin kuljetusjärjestelmä sitoo Bonnan sähköstaattisten vuorovaikutusten kautta ja sallii tiettävästi toksiinin transepidermaalisen vuon solusta soluun makropinosytoosin kautta. RT001: n mukaan BoNTA voidaan toimittaa verinahkaan muuttamatta sen toimintaa. Atamoros satunnaisti koehenkilöt ja hoiti kutakin canthalin lateraalista aluetta yhdellä, 30 minuutin annostuksella 0, 5 cc vaihtelevilla BoNTA-annoksilla lumelääkkeeseen verrattuna. Koehenkilöitä seurattiin 28 päivän ajan hoidon jälkeen, ja lateraalisen Cantal-linjan vaikeusaste arvioitiin levossa ja hymyn jälkeen nelipisteisellä asteikolla (poissa, lievä, keskivaikea, vaikea). Pienen annoksen (0, 5-4, 5 ng botulinumtoksiinia) ja suuren annoksen (6–10, 5 ng botulinumtoksiinia) koehenkilöiden lateraalinen kantaalilinjan pistemäärä pieneni. Suuremmalla osalla koehenkilöistä canthalin lateraaliset arvot pienenivät kahdella pisteellä. Haittatapahtumia todettiin 63, 6 prosentilla koehenkilöistä ja niihin kuuluivat tahattomat lihassupistukset (29, 9%) ja kiinnityskohdan lievä tai kohtalainen punoitus (23, 4%). Pieniannoksisella kohortilla havaittiin silmä-ärsytystä. Paikallista silmän polttelua, kirvelyä, kutinaa, vieraan kehon tunnetta, kuivumista ja punoitusta raportoitiin. Kallon hermopoikkeamia ei havaittu. Sukupuolia koskevia alaryhmäanalyysejä ei raportoitu.

paikallista Botuliinihoitoa on tutkittu myös liikahikoilupotilailla. Liikahikoilu on huomattava ongelma, ja se vaikuttaa jopa kolmeen prosenttiin maailman väestöstä-pelkästään Yhdysvalloissa 7,5 miljoonaan.12,17 nykyinen ruiskeena BT vaatii jopa 40 injektiot hoitoon kainaloiden sekä monia epämiellyttäviä injektiot hoitoon kädet tai jalat. Paikallispuudutusta ja / tai hermolohkoja käytetään usein näiden injektoitavien botulinumtoksiinihoitojen kanssa, koska näillä alueilla on paljon suurempi sensorinen innervaatio ja ne ovat erittäin herkkiä, erityisesti käsissä ja jaloissa. Lisäksi kämmeniin ja jalkapohjiin annetut injektiot voivat aiheuttaa komplikaatioita, joihin liittyy käsien ja jalkojen taustalla oleva motorinen toiminta, joka voi vaikuttaa päivittäisiin toimiin. Toisessa Transdermaalisessa Liikahikoilututkimuksessa koehenkilöitä, joilla ei ollut aikaisempaa BT-hoitoa, hoidettiin paikallisella toksiini-a-voiteella 4-7 viikon ajan ja 16 viikon seurantajakson ajan.11 tässä avoimessa, vain hoitoa vaativassa tutkimuksessa 20 tervettä koehenkilöä (10 miestä, 10 naista) seulottiin ennalta hyperhidroosin varalta gravimetrisellä tai tärkkelys-jodi-testillä. Tutkittavia hoidettiin tutkimusklinikalla ensimmäistä kertaa ja tarkkailtiin tunnin ajan ennen kotiuttamista. Tämän jälkeen koehenkilöt saivat yksilöllisen hoidon pakkauksissa toksiini-A: ta (1cc sisältää 3 yksikköä) kotihoitoa varten. Kotihoito oli kerran päivässä. Tutkittavat palasivat kolmen päivän jälkeen klinikalle arvioimaan hikoilua tärkkelys-jodi-testillä. Tulokset olivat suotuisat, kainaloiden hikoilu väheni tai loppui kolmessa käyttökerrassa. Kämmenissä ja jalkapohjissa hikoilu väheni 80-90 prosenttia viidessä käyttökerrassa. 90 prosentin parannus säilyi koehenkilöiden 16 viikkoa kestäneessä seurantatutkimuksessa. Tämä tutkimus osoitti, että ajankohtainen botulinumtoksiini pystyi saamaan aikaan ekcriinirauhasten toiminnan vaikutuksen, joka tyypillisesti sijaitsee verkkomaisen verinahan keskiosassa.12 haittatapahtumia olivat paikallinen pistely, punoitus pistoskohdassa ja ihon liiallinen kuivuminen, johon voidetta levitettiin.11 Glogau17 teki RT001: llä pienen tutkimuksen, johon osallistui 12 kainaloiden hyperhidroosia sairastavaa koehenkilöä. Kaksisataa yksikköä BoNTA-voidetta levitettiin paikallisesti ja tutkittavilta arvioitiin kainaloiden hyperhidroosi käyttäen kvantitatiivista vähäistä Tärkkelysjodimääritystä, ja havaittiin, että hien aktiivisuus väheni 65 prosenttia verrattuna 25 prosenttia lumelääkkeeseen neljän viikon kuluttua. Systeemisiä haittavaikutuksia ei havaittu. Follikuliittia, ekseemaa, arkuutta ja punoitusta havaittiin.

You might also like

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.