Former For Kolonialisme og Imperialisme

dette skjedde ofte i land som grenser til en allerede eksisterende koloni. Innflytelsessfæren ble vanligvis etablert ved en traktat mellom who som kontrollerer nasjoner som ble enige om ikke å forstyrre den andres territorium eller mellom den kontrollerende nasjonen og en representant for territoriet. Dette var vanligvis forløperen til etableringen av en koloni eller protektorat

en koloni er den mest direkte form for kontroll. Det er en form for imperialisme der en mektig nasjon installerer sin egen regjering og opprettholder kontroll over andre land og regioner. I denne formen for imperialisme ble utenlandske embetsmenn hentet inn, og regjeringen er utelukkende basert På den Europeiske regjeringsstilen. Ingen innbyggere ble tillatt i regjeringen. Frankrike og Storbritannia brukte ofte denne direkte kontrollen. Storbritannia hadde mange kolonier gjennom historien som Nigeria, India og Burma. Koloniene ga kilder til råvarer og varer som deretter ble sendt for å selge i andre utenlandske markeder.et protektorat er når et land er i stand til å styre seg selv gjennom sin egen interne regjering, men er fortsatt kontrollert av en ekstern makt. Lokale myndigheter brukes fortsatt, men regjeringens stil er basert På Europeisk struktur. Det er begrenset selvstyre og landet i kraft opprettholder kontroll over utenlandske relasjoner og gir forsvar til landet det kontrollerer.

You might also like

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.