informasjon Om visum R B1/B2

Hallo! Velkommen til click2visas.com Retningslinjer og Vilkår For Bruk. Les dette nøye før du bruker nettstedet og tjenestene våre.

AKSEPT OPPFYLLE Holding Pvt limited («OPPFYLLE») opprettholder click2visas.com («Nettsted»). Følgende er vilkårene for bruk som styrer bruken av Nettstedet («Vilkår for Bruk»). Ved å bruke Nettstedet, samtykker du uttrykkelig til å være bundet av disse Vilkårene for bruk og click2visas.com Personvern, Refusjon Og Avbestillingsregler og å følge Disse Vilkårene for Bruk og alle gjeldende lover og forskrifter som regulerer bruk Av Nettstedet. FULFILL forbeholder seg retten til å endre Disse Vilkårene for Bruk når som helst, med virkning umiddelbart etter publisering på Nettstedet. Vennligst sjekk denne Siden av Nettstedet med jevne mellomrom. Vi vil nevne nederst I Vilkårene for Bruk, når det er oppdateringer Til Vilkårene for Bruk. Hvis du bryter Disse Vilkårene for Bruk, KAN VI avslutte din bruk av Nettstedet, hindre deg fra fremtidig bruk av Nettstedet, og/eller ta passende rettslige skritt mot deg.Du får en begrenset, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar lisens til å bruke Og få tilgang Til Nettstedet i henhold til kravene og begrensningene i Disse Bruksvilkårene. VI kan endre, suspendere Eller avbryte ethvert aspekt av Nettstedet når som helst. VI kan også, uten varsel eller ansvar, innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til hele Eller deler av Nettstedet. Du skal ikke ha noen rettigheter til proprietær programvare og tilhørende dokumentasjon, hvis noen, gitt til deg for å få tilgang Til Nettstedet. Med unntak av det som er angitt i Bruksvilkårene, har du ingen rett til direkte eller indirekte å eie, bruke, låne ut, selge, leie ut, lease, lisensiere, viderelisensiere, tildele, kopiere, oversette, modifisere, tilpasse, forbedre eller opprette nye eller avledede verk fra, eller vise, distribuere, utføre eller på noen måte utnytte Nettstedet eller noe av dets innhold (inkludert programvare) helt eller delvis.De Forente Arabiske Emirater Er Vårt Hjemland. FULFILL kontrollerer dette Nettstedet fra U. A. E. FULFILL gir ingen garanti for at Dette Nettstedet er egnet for bruk på andre steder. Hvis du bruker Dette Nettstedet fra andre steder, er du ansvarlig for å sikre samsvar med lokale lover. Du kan ikke bruke, eksportere eller reeksportere noe materiale fra Dette Nettstedet i strid med gjeldende lover eller forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, U. A. e eksportlover og forskrifter.Gjeldende LOV Lovene I De Forente Arabiske Emirater skal styre bruken av Nettstedet og Vilkårene for Bruk, uten hensyn til lovkonflikter. Alle tvister som oppstår i forbindelse med dette skal bare behandles av en domstol med kompetent jurisdiksjon I Uae.

TRANSAKSJON MED FLERE VALUTAER den viste prisen og valutaen du har valgt, vil være Den samme prisen og valutaen Som kortet belastes Med, og som står på Transaksjonskvitteringen.aksepterer Betaling Med MasterCard debet – og kredittkort i bostedsvalutaen (der transaksjonen er gjort) og spesielt AED (I UAE) KWD (I Kuwait) Sar (Saudi Arabia) BHD (I Bahrain) OMR (I Oman) og USD for sine produkter og tjenester. Alle online kjøp er også underlagt vilkårene og betingelsene til respektive forhandlertjenesteleverandører. Vennligst les respektive forhandlertjenesteleverandørs brukeravtale og personvernregler før du går inn i en transaksjon. Disse Vilkårene for Bruk erstatter all annen skriftlig og muntlig kommunikasjon eller avtaler med hensyn til emnet som diskuteres i Disse Vilkårene for bruk. En fraskrivelse eller endring av Disse Vilkårene for Bruk vil bare være effektiv hvis gjort skriftlig signert av en autorisert offiser AV OPPFYLLE.

du godtar at ditt debet – eller kredittkort vil bli fakturert umiddelbart etter at online verifisering finner sted. Du samtykker i å betale alle betalinger for produkter eller tjenester som TILBYS av FULFILL eller av en Annen Tilknyttet Eller tredjeparts tjenesteleverandør gjennom FULFILL. Du skal betale alle gjeldende skatter og avgifter knyttet til kjøp av produkter eller tjenester. Krav og avgifter knyttet til behandling av tjenester kan endres uten varsel.

CONFIRMATION FULFILL vil sende en e-postbekreftelse av eventuelle kjøp gjort på Nettstedet via et automatisert system. Betalingsbekreftelse vil bli mottatt av brukeren umiddelbart eller samme dag, selv om det avhenger av e-Post-Id-ene som brukes, og forsinkelser kan oppstå på grunn av posttjenesteleverandørene. I tilfelle det er et problem i bekreftelsesmottaket, kan brukeren sende e-post til [email protected]

ENDRING, KANSELLERING, LEVERING Du godtar å overholde vilkårene og betingelsene pålagt og varslet til deg på kjøpstidspunktet, som vil avgjøre endringen, avbestillingsreglene, leveransen som gjelder for kjøpet ditt, inkludert, men ikke begrenset til, straffer som kan gjelde. Endring, Kansellering og Levering av produkter eller tjenester som selges PÅ FULFILL av Tilknyttede Selskaper og tredjeparts Tjenesteleverandører, styres av Deres Respektive Retningslinjer For Endring, Kansellering og Levering. Ved kjøp av produkter ELLER tjenester OPPFYLLE vil beskrive til sitt beste, endring, retur eller kansellering, leveringsbetingelser og varsle brukeren i bekreftelsen e-post. Vær oppmerksom på at hvis en endring eller avbestillingsregler som er relevant for forespørselen din, ikke er oppgitt i vilkårene som ble pålagt ved kjøpstidspunktet, kan kjøpet ikke endres og kan ikke refunderes ved kansellering. Vennligst sjekk detaljene for produktet eller tjenesten du velger grundig for slike forhold før du kjøper. Alle refusjoner der det er aktuelt, vil bli gjort på den opprinnelige betalingsmåten, behandles innen 10 til 45 dager, avhengig av utstedende bank av debet- / kredittkortet.

SERVICES FULFILL beskriver alle tjenester som vises på Nettstedet til sitt beste og fra informasjonen som er tilgjengelig for Å OPPFYLLE Fra Tilknyttede Selskaper og tredjeparts tjenesteleverandører . VI garanterer imidlertid ikke at alle uttalelsene, definisjonene og beskrivelsene er mest oppdaterte, konkurransedyktige, nøyaktige og feilfrie. Endringer kan ofte forekomme uten forvarsel, og endringer kan tre i kraft umiddelbart. Under alle omstendigheter skal enhver beskrivelse av tjenesten eller informasjon på nettstedet vårt bli utdatert eller unøyaktig, du vil ikke holde OPPFYLLE ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter eller feil i tjenestebeskrivelser og annen informasjon gitt på Nettstedet.OFFICE FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) SANKSJONERTE LAND OPPFYLLER ikke vil handle med eller tilby noen tjenester til enkeltpersoner og selskaper som eies eller kontrolleres av, eller handler for ELLER på vegne AV OFAC-målrettede land OG enkeltpersoner, grupper og enheter, som terrorister og narkotikasmuglere utpekt under OFAC-programmene som ikke er landspesifikke.

REPRESENTASJONER Av DEG ved å besøke Nettstedet, du representerer, garanterer og lover at (a) du er minst 18 år gammel; (b) at alt materiale av noe slag sendt av deg FOR Å OPPFYLLE gjennom Nettstedet eller for inkludering på Nettstedet ikke vil plagiere, krenke eller krenke rettighetene til noen tredjepart, inkludert forretningshemmelighet, opphavsrett, varemerke, kjennetegn, personvern, patent eller andre personlige eller eiendomsrettigheter. Kunden som bruker Nettstedet som Er Mindreårig / under 18 år, skal ikke registrere Seg Som Bruker av Nettstedet og skal ikke handle på Eller bruke Nettstedet.DU samtykker i at du bare er autorisert til å besøke, vise og beholde en kopi av sidene på Dette Nettstedet for ditt eget personlige bruk, at du ikke skal duplisere, laste ned, publisere, endre eller på annen måte distribuere materialet på Dette Nettstedet til noe annet formål enn for personlig bruk, med mindre annet er spesifikt autorisert av FULFILL til å gjøre det. Du samtykker også i å ikke dyplenke til nettstedet for noe formål, med mindre det er spesifikt autorisert av OSS til å gjøre det. Innholdet og programvaren på Dette Nettstedet tilhører FULFILL. Kortinnehaveren må beholde en kopi av transaksjonsoppføringer og Forhandlerpolicyer og regler.

KONTO Hvis du bruker NETTSTEDET VÅRT, er du ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og passordet ditt og for å begrense tilgangen til kontoen din fra alle enheter, og du godtar å akseptere ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoen din eller passordet ditt. Nettstedet skal ikke være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, på noen måte for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av, eller i forbindelse med, din manglende overholdelse av denne delen.

INGEN KOMMERSIELL BRUK Dette Nettstedet kan ikke brukes av deg til kommersielle formål, for eksempel for å utføre salg av varer eller tjenester av noe slag. Du må innhente SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA FULFILL til å gi kommersielle tilbud av noe slag på Nettstedet, enten ved reklame, oppfordringer, lenker eller annen form for kommunikasjon. VI vil undersøke og ta passende rettslige skritt mot alle som bryter denne bestemmelsen, inkludert uten begrensning, fjerne den fornærmende kommunikasjonen fra Nettstedet og hindre slike overtredere fra bruk av Nettstedet.

LENKER Og SØKERESULTATER Nettstedet kan automatisk produsere søkeresultater som refererer til og / eller lenker til tredjeparts nettsteder over Hele World Wide Web. VI har ingen kontroll over disse nettstedene eller innholdet i dem. VI garanterer ikke, representerer eller garanterer ikke at innholdet på nettstedene er nøyaktig, lovlig og / eller ufarlig. VI støtter ikke innholdet på noen tredjeparts nettsted, og gir heller ingen representasjon eller garanti om disse nettstedene, inkludert at de ikke vil inneholde virus eller på annen måte påvirke datamaskinen din. Ved å bruke Nettstedet til å søke etter eller lenke til et annet nettsted, godtar du og forstår at du ikke kan gjøre noe krav mot OSS for eventuelle skader eller tap som følge av din bruk av Nettstedet for å få søkeresultater eller å lenke til et annet nettsted. Hvis du har et problem med en lenke fra Nettstedet, kan du varsle oss på [email protected] COPYRIGHT POLICY FULFILL kan avslutte rettighetene til enhver bruker som bruker Dette Nettstedet til ulovlig å overføre opphavsrettsbeskyttet materiale uten lisens, uttrykkelig samtykke, gyldig forsvar eller rettferdig bruk fritak for å gjøre det. Hvis du sender inn informasjon til Dette Nettstedet, garanterer du at informasjonen ikke krenker opphavsretten eller andre rettigheter til tredjeparter.

ÅNDSVERK det Elektroniske materialet og innholdet er NESTS åndsverk, og er beskyttet i henhold til gjeldende lover. Nettstedet, dets innhold, tjenester skal alltid forbli EIENDOMMEN TIL FULFILL, dets tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Det Elektroniske Materialet kan ikke kopieres eller videredistribueres helt eller delvis uten skriftlig forhåndssamtykke FRA FULFILL, unntatt som uttrykkelig og spesifikt tillatt i henhold til Disse Bruksvilkårene. Alle rettigheter, titler og interesser i Og Til Det Elektroniske Materialet vil være og forblir utelukkende I FULFILL, dets tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Under ingen omstendigheter har du rett, direkte eller indirekte, til å eie, bruke, kopiere, låne ut, selge, leie ut, lease, lisensiere, viderelisensiere, redistribuere, tildele eller på annen måte formidle Det Elektroniske Materialet, eller noen rettigheter til Dette, unntatt som uttrykkelig og spesifikt angitt i Bruksvilkårene. Ingenting i Disse Bruksvilkårene vil gi deg noen rett, tittel eller interesse, bortsett fra en lisens med de uttrykte rettighetene og underlagt alle begrensninger heri. Ingenting i Disse Bruksvilkårene gir deg rett, direkte eller indirekte, til å bruke Det Elektroniske Materialet til å lage et produkt eller en tjeneste for videresalg eller å bruke Det Elektroniske Materialet på noen måte som konkurrerer med FULFILL.

ANSVARSFRASKRIVELSE, BEGRENSNING AV SKADER OPPFYLLER GIR INGEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE eller UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTI FOR TITTEL ELLER IKKE-KRENKELSE ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRENKELSE ELLER ANDRE BRUDD PÅ RETTIGHETER I FORHOLD TIL TILGJENGELIGHETEN, NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, PÅLITELIGHETEN eller INNHOLDET PÅ DISSE SIDENE og/eller NETTSTEDET. VI GIR HELLER INGEN GARANTIER FOR NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL RÅD, MENINGER, UTTALELSER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM SENDES INN, VISES ELLER LASTES OPP GJENNOM NETTSTEDET AV EN BRUKER. OPPFYLLE SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER, TAPT FORTJENESTE ELLER FOR DRIFTSAVBRUDD SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, SELV OM SELSKAPET HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV VISSE GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRENSNINGER, SÅ DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE ELLER UNNTAKENE GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. SELSKAPETS ANSVAR VIL I SÅ FALL VÆRE BEGRENSET TIL DET STØRSTE OMFANGET AV ANSVAR TILLATT VED LOV. VÅR SØKNAD ER BEST SETT I GOOGLE CHROME 50.0& ovenfor.

BRUDD PÅ BRUKSVILKÅRENE Du forstår Og samtykker i AT VI etter FULFILLS eget skjønn, og uten forvarsel, kan FULFILL avslutte din tilgang til Nettstedet, eller utøve noe annet tilgjengelig middel og fjerne uautorisert brukerinformasjon, hvis FULFILL mener at informasjonen du oppgir har brutt eller er uforenlig med Disse Bruksvilkårene, eller bryter RETTIGHETENE TIL FULFILL, eller en tredjepart, eller bryter loven. Du samtykker i at økonomisk erstatning ikke kan gi et tilstrekkelig middel FOR å OPPFYLLE for brudd på disse Vilkårene for Bruk, og du samtykker i pålegg eller annen rettferdig lettelse for slike brudd. VI kan frigjøre brukerinformasjon om deg hvis det kreves ved lov eller stevning.DU samtykker i å holde INDEMNITY, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter og andre partnere og ansatte, skadesløse fra ethvert tap, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer, gjort av en tredjepart på grunn av eller som følge av eller knyttet til din bruk av Nettstedet, inkludert også din bruk av Nettstedet for å gi en link til et annet nettsted eller å laste opp innhold eller annen informasjon Til Nettstedet, eller ditt brudd På Vilkårene for Bruk.

LISENS GITT til deg informasjonen samlet inn fra deg eller gitt av deg på dette Nettstedet vil være underlagt Vår ‘Personvern’. Hvis du oppgir personlige opplysninger til oss via dette nettstedet, samtykker du i at vi opprettholder, registrerer, oppbevarer, bruker og overfører slike personlige data i samsvar med Vår Personvernpolicy, skal DU ikke holde FULFILL, dets tilknyttede selskaper eller tredjeparter ansvarlig for bruk av slik informasjon for å levere tjenester til deg eller fremme relaterte tjenester til deg.

ANNONSERING Nettstedet kan inneholde annonser og / eller sponsing. Annonsørene og / eller sponsorene som gir disse annonsene og sponsorene, er eneansvarlige for å forsikre at materialene som sendes inn for inkludering på Nettstedet, er nøyaktige og overholder alle gjeldende lover. VI er ikke ansvarlige for handlinger eller utelatelser fra noen annonsør eller sponsor.

UGYLDIGHET Hvis noen bestemmelse i Vilkårene for Bruk blir holdt for å være ugyldig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal de resterende bestemmelsene likevel fortsette i full kraft og virkning.Vilkår Og Betingelser For Mastercard-Kampanjen: Gebyrer FOR GCC / Africa er us$15 (betales for å oppfylle servicegebyr) + faktiske gebyrer (hvis noen) belastet av visumutstedelsessenter / statlig enhet. Gyldighet FOR Gcc / Afrika 1 September 2018 til 31 August 2021.

Kostnader FOR APAC ER US$10 (betales for oppfylle servicegebyr) + faktiske avgifter (hvis noen) belastet av visum utstedende senter/offentlig enhet. Samlet transaksjon har en behandlingskostnad på 2,69% + AED 1. Gyldighet FOR APAC 1 Oktober 2019 til 30 September 2020.

Overskrifter & seksjonstitler i Denne Avtalen er for enkelhets skyld og definerer ikke, begrenser eller utvider noen bestemmelse i Denne Avtalen.

You might also like

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.