Mor-Datter-Forholdet og Psykologisk Separasjon i Ungdomsårene

Femti par mødre og deres 15 til 18 år gamle døtre deltok i en studie som undersøkte rollen som mor-datter-forholdet i prosessen med psykologisk separasjon i ungdomsårene. Psykologisk separasjon ble forventet å bli spådd av mors empati og av den konseptuelle kompleksiteten av selv-og objektrepresentasjoner av mødre og døtre. Psykologisk separasjon av datteren ble målt Ved Psi (Psi) og en kombinasjon av TO PSI-subskalaer. Mors evne til empatisk forståelse av datteren hennes ble bestemt av en kongruens score avledet Fra Tilbudet Foreldre-Ungdom Spørreskjema og Tilbudet Selvbilde Spørreskjema. Mødre og døtre skrev korte beskrivelser av seg selv og hverandre, som ble scoret for konseptuell kompleksitet. Selv om DEN totale PSI-poengsummen ikke ble spådd av Kongruensscoren og kompleksiteten til representasjonene, ble det brukt flere R som signifikant når kombinert Konflikt Og Emosjonell Uavhengighet ble brukt SOM kriterievariabel.

You might also like

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.