Observere folk nøye og se hva som skjer

div >

photo courtesy of

da jeg først begynte å observere andre, fant jeg ut at jeg ikke kunne «lese» dem og at deres tanker og motiver var et mysterium for meg.

Gang på gang fant jeg meg selv lurer på hvordan å binde opp sine handlinger med hva de sa. Ting var ikke å legge opp, og jeg bestemte meg for å ta fatt på en studie av de menneskene jeg møtte. Som jeg kjører en travel dating service, jeg hadde nok av fag for min forskning.

Dette var imidlertid også bare et fragment av puslespillet. Disse to faktorene, ser og lytter, kunne ikke forklare hvorfor folks handlinger ofte motsagt hva de sa.om natten før jeg lukket øynene for å sove, ville jeg spille noen av dagens hendelser og folk jeg hadde snakket med og gå gjennom alt med en fin tannkamme. Jeg ville prøve å forstå hva som hadde skjedd. I stillheten i mitt sinn, minus hurly burly rundt min travle dag, ville jeg huske uttrykkene på folks ansikter og klang av deres stemmer. Bilder begynte sakte å danne seg i tankene mine.

Viktigst av alt, jeg vil huske hva jeg følte mens jeg observerte dem. Dag for dag gjennom årene, fra dette begynte jeg å plukke opp energiene som folk sendte ut.

jeg hadde funnet den manglende lenken!

med sin energi kom intensjonene bak deres tilsynelatende merkelige oppførsel, og snart begynte et helt nytt «språk» å åpne seg for meg. Dette stille språket, min intuisjon, har siden blitt min sterkeste forstand.

You might also like

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.