Structured Settlement Examples

Mens de spesifikke vilkårene for hver forhandlet strukturert oppgjør er unike, krysser mange typer personskadestrukturerte oppgjørsavtaler våre skrivebord her på Jg Wentworth, den største kjøperen av fremtidige strukturerte oppgjørsbetalinger i landet.

Dessverre er personskade som kommer som følge av en ulykke den vanligste typen strukturert oppgjør som vi ser. For å kompensere offeret for både kort og lang sikt skade, strukturert bosetninger er ofte forhandlet, der offeret kan bli tildelt både en vanlig strøm av betalinger, samt større ballong betalinger nedover veien.

Personskade saker som involverer malpractice mot leger eller sykehus også utnytte strukturerte bosetninger. I mange slike tilfeller, i stedet for å gå til rettssak, forsikringsselskapet som representerer den medisinske leverandøren velger å bosette out-of-court med saksøker, ved å tilby en strukturert oppgjør.

En annen type skade Er Arbeidere Erstatningskrav, der arbeidsgiver godtar en strukturert oppgjør for å kompensere en ansatt skadet på jobben. Disse påstandene tar nesten alltid hensyn til ikke bare arbeidstakerens løpende medisinske utgifter, men også den langsiktige inntjeningen den ansatte kan miste som følge av ikke å kunne gjøre den jobben i fremtiden.

mottar du for øyeblikket, eller er du planlagt å motta strukturerte oppgjørsbetalinger? Visste du at du kanskje ikke må vente på at pengene skal betales ut til deg over tid, men kan få penger fra disse betalingene i lommen før? For mer informasjon om hvilke typer betalinger vi kan være i stand til å kjøpe, kan du ringe J. G. Wentworth i dag på 877-227-4713.

You might also like

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.