a multilevel analysis of the effects of external rewards on elementary students ‘ motivation, engagement and learning in an educational game

Deze studie onderzocht de effecten van externe beloningen op de motivatie, betrokkenheid en leren van leerlingen in de vijfde klas tijdens het spelen van een educational game. We waren geïnteresseerd in het onderzoeken of de feedback-rijke omgeving van het spel de voorspelde negatieve effecten van externe beloningen zou kunnen verminderen. Gegevens over betrokkenheid en leren van studenten werden verzameld en geanalyseerd op meerdere niveaus. Een quasi-experimenteel ontwerp werd gebruikt om het effect van externe beloningen te onderzoeken in één groep (n = 50) vergeleken met een controlegroep zonder dergelijke beloningen (n = 56). Volgens de resultaten ondermijnden de externe beloningen de motivatie van studenten niet (bijvoorbeeld op proximale en distale niveaus), maar ze bevorderden geen disciplinaire betrokkenheid. Aan de andere kant vertoonden studenten in de beloningsconditie significant grotere winsten in conceptueel begrip (proximaal) en niet-significant grotere winsten in prestatie (distaal). Deze resultaten suggereren dat de voorspelde negatieve gevolgen van externe beloningen kunnen worden aangepakt in deze nieuwe generatie leeromgevingen. Toekomstig onderzoek en bijdragen van de studie worden verstrekt.

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.