CASAs and GALs

speciale advocaten (CASAs) en voogden ad litem (GALs) worden door rechters benoemd om de belangen van kinderen te behartigen in gevallen van misbruik en verwaarlozing van kinderen. CASAs zijn getrainde vrijwilligers; GALs kunnen advocaten of getrainde vrijwilligers zijn. Ook op deze pagina staan staats-en lokale voorbeelden.

2015 bouwstenen voor succes: Bouwen aan een betere toekomst voor Amerika ‘ s misbruikte en verwaarloosde kinderen (PDF – 1,738 KB)
De Nationale Rechtbank benoemde Special Advocate Association (2017)
bespreekt de missie en visie van het CASA-programma alvorens de begroting en de resultaten van kinderen die in 2015 werden verzameld, uiteen te zetten.

wees een CASA of GAL vrijwilliger
Hof benoemde speciale advocaten voor kinderen(2017)
legt uit hoe door de rechtbank benoemde speciale advocaten (Casa ‘ s) binnen het rechtssysteem werken om ervoor te zorgen dat misbruikte en verwaarloosde kinderen niet worden uitgebuit binnen de wettelijke en sociale dienstenstelsels. CASA vrijwilligers zorgen er ook voor dat kinderen en jongeren in veilige groep en pleeggezinnen worden geplaatst.

meten van de Impact van kinderrechten op raadsman: bevorderen van een eerlijk proces en welzijn in de ecologie van de jeugdrechtbank (PDF-482 KB)
Peters (2016)
eerste Focus& Staatsbeleidsverklaring& Reform Center
bespreekt de rol van jeugdrechtbanken in het begeleiden van kinderwelzijnszaken met buitenhuiszorg. Ontwikkeld als onderdeel van de federale rechtbank verbetering programma, het CASA-programma probeert de beperkingen op de middelen die beschikbaar zijn voor overheidsinstellingen aan te pakken.Wat Is een Guardian Ad Litem? (PDF-460 KB)
Mid-Minnesota Legal Aid & Legal Services State Support
legt de rol en verantwoordelijkheden van guardians ad litem uit, inclusief het verduidelijken van functies van de rol van guardians en advocaten.

(terug naar boven)

State and local examples

Child Outcomes and Volunteer effectivity Study: Determining the Effectiveness of CASA on Child Outcomes (PDF – 829 KB)
Osborne, Dubin, & McLauchlan (2015)
Texas court Appointed Special Advocates for Children
identificeert feiten die de effectiviteit van door de rechtbank benoemde speciale advocaten vergroten of beperken bij het bereiken van positieve resultaten voor kinderen in het kinderwelzijnsrechtbanksysteem.

regel 40: Richtlijnen voor Voogden Ad Litem voor Kinderen in de jeugdrechtbank, Verwaarlozing, Misbruik en Afhankelijkheid Procedure
Tennessee State Courts
Schetst de verwachtingen van de voogd ad litem voor, tijdens en na het welzijn van kinderen gerechtelijke procedure.

(terug naar boven)

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.