de Moeder-Dochter relatie en psychologische scheiding in adolescentie

vijftig paren moeders en hun 15 tot 18-jarige dochters namen deel aan een studie die de rol van de moeder-dochter relatie in het proces van psychologische scheiding in adolescentie onderzocht. Psychologische scheiding werd verwacht te worden voorspeld door maternale empathie en door de conceptuele complexiteit van het zelf en object representaties van de moeders en dochters. De psychologische scheiding van de dochter werd gemeten door de psychologische scheiding inventaris (PSI) en een combinatie van twee PSI subschalen. De capaciteit van de moeder voor empathisch begrip van haar dochter werd bepaald door een Congruentie score afgeleid van de aanbod ouder-Adolescent vragenlijst en de aanbod zelfbeeld vragenlijst. Moeders en dochters schreven korte beschrijvingen van zichzelf en elkaar, die werden gescoord voor conceptuele complexiteit. Hoewel de totale PSI-score niet werd voorspeld door de Congruentiescore en de complexiteit van de representaties, wanneer gecombineerde Conflictuele en emotionele onafhankelijkheid subschalen van de PSI werden gebruikt als het criterium variabele, meervoudige R was zeer significant.

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.