nieuws en Updates

Titelbedrijven ontvangen vaak verzoeken om een of meer partijen bij een vastgoedtransactie toe te staan documenten te ondertekenen door middel van een volmacht. Een volmacht is een schriftelijk document waarin een persoon, de principaal genoemd, toestemming geeft aan een andere persoon, de Agent genoemd, om namens de principaal te handelen. In Texas, volmacht gebruikt in een onroerend goed transactie moet worden geregistreerd in de real Property Records van de provincie waar het pand zich bevindt. De volmacht kan de vorm hebben van een wettelijke duurzame volmacht of een specifieke volmacht.

De wettelijke duurzame volmacht is uiteengezet in de Texas Estates Code en een vorm van dit document is meestal gemakkelijk online te vinden. De wettelijke duurzame volmacht bevat een waslijst van bevoegdheden die kunnen worden gegeven en vereist dat de persoon die het formulier invult een aantal selecties binnen het document zelf te maken. Bovendien eindigt de wettelijke duurzame volmacht niet automatisch wanneer uw transactie eindigt. Omdat een wettelijke duurzame volmacht de Agent een veelheid van bevoegdheden kan verlenen en geldig zijn tot ingetrokken, adviseer ik meestal dat personen overwegen gebruik te maken van een wettelijke duurzame volmacht te raadplegen en advocaat voorafgaand aan het gebruik van het document.

de specifieke volmacht wordt doorgaans opgesteld door een advocaat, tegen een vergoeding, en is specifiek voor de transactie die wordt afgehandeld door de titelonderneming. Omdat het specifiek is opgesteld voor de transactie in kwestie, zijn er geen andere bevoegdheden die onbedoeld kunnen worden verleend, en kan een einddatum worden opgenomen in het document.

vanwege de mogelijkheid van fraude zijn ondernemingen vaak op hun hoede voor volmachten. Zij zullen deze toestaan, onder voorbehoud van de goedkeuring van elke betrokken geldschieter; als het document voldoet aan de acceptatierichtlijnen van de titel vennootschap. Ongeacht welk type volmacht wordt gebruikt, de titel bedrijf zal willen de volmacht te bekrachtigen door te spreken met de opdrachtgever op de dag dat de documenten worden ondertekend om te controleren of de volmacht daadwerkelijk werd ondertekend door hen en dat de volmacht niet is ingetrokken. Als de principaal op het moment van de sluiting van de transactie niet in staat is, kan de titelonderneming een verificatie van de arts van de principaal verlangen dat de principaal competent was op het moment dat de volmacht werd ondertekend en een verificatie van een verzorger dat de principaal nog in leven is.

Als u gebruik wilt maken van een goed geïnformeerde titelbedrijf dat gunstig gelegen is in de hoogten, bel ons dan.

Fidelity National Title, 1512 Heights Blvd., Houston, TX 77008 (713) 529-8800.

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.