Structured Settlement Examples

hoewel de specifieke voorwaarden van elke onderhandelde gestructureerde settlement uniek zijn, doorkruisen vele soorten gestructureerde settlementovereenkomsten voor persoonlijk letsel hier bij J. G. Wentworth, de grootste koper van toekomstige gestructureerde settlementbetalingen in het land.

helaas is persoonlijk letsel als gevolg van een ongeval het meest voorkomende type gestructureerde schikking dat we zien. Om het slachtoffer te compenseren voor zowel korte als lange termijn schade, worden vaak gestructureerde regelingen onderhandeld, waarbij het slachtoffer kan worden toegekend zowel een regelmatige stroom van betalingen, evenals grotere ballonbetalingen op de weg.letselgevallen waarbij sprake is van wanpraktijken tegen artsen of ziekenhuizen maken ook gebruik van gestructureerde schikkingen. In veel van dergelijke gevallen kiest de verzekeringsmaatschappij die de medische zorgverlener vertegenwoordigt, in plaats van een rechtszaak te beginnen, ervoor om buitengerechtelijk met de eiser te schikken door een gestructureerde schikking aan te bieden.

een ander type letsel zijn schadeclaims van werklieden, waarbij de werkgever instemt met een gestructureerde regeling om een werknemer die op het werk schade heeft geleden, te compenseren. Deze claims houden bijna altijd rekening met niet alleen de lopende medische kosten van de werknemer, maar ook met de inkomsten op lange termijn die de werknemer kan verliezen als gevolg van het niet in staat zijn om dat werk in de toekomst te doen.

ontvangt u op dit moment gestructureerde afwikkelingsbetalingen of bent u van plan deze te ontvangen? Wist u dat u misschien niet hoeft te wachten tot dit geld na verloop van tijd aan u wordt uitbetaald, maar dat u eerder geld uit deze betalingen in uw zak kunt krijgen? Voor meer informatie over de soorten betalingen die we kunnen kopen, kunt u bellen met J. G. Wentworth vandaag op 877-227-4713.

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.