formy kolonializmu i imperializmu

często zdarzało się to na ziemiach graniczących z już istniejącą kolonią. Sfera wpływów była zazwyczaj ustalana przez traktat pomiędzy narodami kontrolującymi who, które zgodziły się nie ingerować w terytorium drugiego lub między narodem kontrolującym a przedstawicielem terytorium. Był to zazwyczaj prekursor zakładania kolonii lub protektoratu

Kolonia jest najbardziej bezpośrednią formą kontroli. Jest to forma imperializmu, w której potężny naród instaluje własny rząd i utrzymuje kontrolę nad innymi krajami i regionami. W tej formie imperializmu sprowadzono zagranicznych urzędników, a rząd opiera się wyłącznie na Europejskim stylu rządu. W rządzie nie wpuszczano mieszkańców. Francja i Wielka Brytania często korzystały z tej bezpośredniej kontroli. Wielka Brytania miała wiele kolonii w całej historii, takich jak Nigeria, Indie i Birma. Kolonie dostarczały surowców i towarów, które następnie wysyłano do sprzedaży na innych rynkach zagranicznych.

protektorat jest wtedy, gdy kraj jest w stanie sam rządzić poprzez własny rząd wewnętrzny, ale nadal jest kontrolowany przez władzę zewnętrzną. Urzędnicy samorządowi są nadal używane, ale styl rządów opiera się na strukturze Europejskiej. Istnieje ograniczona samowystarczalność, a Państwo u władzy utrzymuje kontrolę nad stosunkami zagranicznymi i zapewnia obronę krajowi, który kontroluje.

You might also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.