Nauka na odległość

Jak pokazał Neils Bohr, elektrony mogą poruszać się między poziomami energetycznymi. Światło zawiera energię. Jeśli Foton światła uderzy w atom, możliwe jest przeniesienie energii w promieniu świetlnym na jeden z niskoenergetycznych elektronów poruszających się wokół centrum atomowego. Elektron z dodatkowym pakietem energii staje się wzbudzony i szybko wychodzi z niższego poziomu energii i zajmuje pozycję na wyższym poziomie energetycznym.

sytuacja jest jednak niestabilna. Niemal natychmiast wzbudzony elektron rezygnuje z dodatkowej energii, którą posiada, zwykle w postaci światła, i ponownie spada do niższego poziomu energii.

Florescencja to zjawisko poruszania się elektronów. Ultrafioletowe („czarne”) światło ma krótką długość fali i wysoką energię. Kiedy te promienie uderzają w pewne Atomy, energia ta jest absorbowana, jak opisano powyżej. Ale elektrony nie mogą utrzymać tej energii przez długi czas, a kiedy wracają do niższych poziomów energii, wydzielają żółtawy „blask” o dłuższej długości fali, niższe światło energetyczne, które możemy zobaczyć naszymi oczami.

You might also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.