relacja matka-córka i separacja psychologiczna w okresie dojrzewania

pięćdziesiąt par matek i ich córek w wieku od 15 do 18 lat uczestniczyło w badaniu, które badało rolę relacji matka-córka w procesie separacji psychologicznej w okresie dojrzewania. Oczekiwano, że psychologiczna separacja będzie przewidywana przez matczyną empatię oraz przez pojęciową złożoność jaźni i obiektowych reprezentacji matek i córek. Psychologiczna separacja córki była mierzona za pomocą psychologicznego inwentarza separacji (psi) i kombinacji dwóch podskali PSI. Zdolność matki do empatycznego rozumienia córki została określona przez wynik zgodności uzyskany z kwestionariusza oferta rodzic-nastolatek i kwestionariusza oferta obraz własny. Matki i córki pisały krótkie opisy siebie i siebie nawzajem, które zostały ocenione za złożoność pojęciową. Chociaż całkowity wynik PSI nie był przewidywany przez wynik zgodności i złożoność reprezentacji, gdy jako zmienną kryterium użyto połączonych konfliktowych i emocjonalnych podskal niezależności PSI, wielokrotność r była wysoce znacząca.

You might also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.