wielopoziomowa analiza wpływu nagród zewnętrznych na uczniów w grze edukacyjnej' motywacja, zaangażowanie i uczenie się w grze edukacyjnej

w badaniu tym zbadano wpływ nagród zewnętrznych na motywację, zaangażowanie i uczenie się uczniów w grze edukacyjnej. Byliśmy zainteresowani zbadaniem, czy środowisko gry bogate w Opinie może złagodzić przewidywane negatywne skutki zewnętrznych nagród. Dane dotyczące zaangażowania i uczenia się uczniów zostały zebrane i przeanalizowane na wielu poziomach. Quasi-eksperymentalny projekt został użyty do zbadania wpływu zewnętrznych nagród w jednej grupie (n = 50) w porównaniu do grupy kontrolnej bez takich nagród (n = 56). Zgodnie z wynikami nagrody zewnętrzne nie osłabiały motywacji uczniów (np. na poziomie bliższym i dalszym), nie sprzyjały jednak zaangażowaniu dyscyplinarnemu. Z drugiej strony, uczniowie w stanie nagrody wykazali znacznie większe zyski w zrozumieniu pojęciowym (bliższym) i nieznacząco większe zyski w osiąganiu (dystalnym). Wyniki te sugerują, że przewidywane negatywne konsekwencje zewnętrznych nagród mogą zostać rozwiązane w tej nowej generacji środowisk edukacyjnych. Przyszłe badania i wkład badania są przewidziane.

You might also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.