poate fi contestată procura?

procura este un document legal care acordă unui agent puterea de a controla activele principalului și de a lua decizii majore în același mod în care principalul ar face-o în mod tradițional. O procură ar putea se referă la asistență medicală și decizii medicale, active financiare, investiții și mai mult. Dacă un agent nu își îndeplinește datoria sau dacă un document de împuternicire a fost redactat incorect sau necorespunzător, o terță parte poate fi în măsură să conteste valabilitatea împuternicirii. Aici, estate planificare avocat, James A. lista explică circumstanțele în care puterea de avocat poate fi contestată.

argumente juridice potențiale pentru revocarea împuternicirii

o împuternicire este un document juridic puternic, dar există modalități prin care legalitatea acesteia poate fi contestată în instanță. Iată trei dintre cele mai frecvente argumente pentru a urmări revocarea unei procuri.

nu a fost stabilită o împuternicire obligatorie

Legea Maryland dictează formalitățile pentru redactarea unui document de împuternicire obligatorie. O procură trebuie semnată, datată, notarială și asistată de cel puțin doi martori. Principalul trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani și trebuie să intenționeze să dea puterea agentului desemnat în document. Dacă oricare dintre formalitățile legale mandatate de legea Maryland nu sunt îndeplinite, o procură poate fi contestată în instanță.

principalul nu este competent din punct de vedere mental

pentru ca o împuternicire să fie executorie din punct de vedere legal, principalul trebuie să fie competent din punct de vedere mental și trebuie să poată înțelege implicațiile redactării și semnării unei împuterniciri. Dacă principalul nu era competent mental la momentul redactării și semnării procurii, aceasta nu poate fi executată legal. Pentru a dovedi incompetența mentală, va fi probabil necesar un profesionist medical.

agentul a abuzat de autoritatea sa

agentul desemnat printr-o împuternicire are datoria de a-și îndeplini rolul cât mai bine posibil și în așa fel încât să fie luate în considerare interesele superioare ale principalului. Dacă agentul abuzează de autoritatea lor într—un fel—adesea prin gestionarea greșită sau furtul din activele principalului sau prin neglijarea interesului superior al principalului-împuternicirea agentului poate fi contestată.

păstrarea unui avocat de planificare imobiliară pentru a contesta o împuternicire

un document de împuternicire poate fi un instrument valoros de planificare imobiliară; cu toate acestea, eșecul de a alege un agent de încredere sau competent poate duce la îngrijorări serioase. Natura și domeniul de aplicare al unui document de procură adesea face dificilă Contestarea și, prin urmare, este esențial să angajați un consilier juridic calificat pentru a continua revocarea acestuia. Avocații de planificare imobiliară de la James A. List Law nu au doar experiență în redactarea documentelor de împuternicire, ci și în contestarea valabilității lor legale în instanță. Dacă dvs. sau o persoană iubită ați stabilit o împuternicire, dar credeți că nu a fost creată cu bună—credință sau că agentul nu își îndeplinește îndatoririle în mod corespunzător, aveți dreptul să contestați validitatea acesteia-contactați James A. Listează Legea astăzi pentru o consultare gratuită.

You might also like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.