En flernivåanalys av effekterna av externa belöningar på elementära studenter' motivation, engagemang och lärande i ett pedagogiskt spel

denna studie undersökte effekterna av externa belöningar på femte graders motivation, engagemang och lärande medan du spelar ett pedagogiskt spel. Vi var intresserade av att undersöka om den feedbackrika miljön i spelet kunde mildra de förutspådda negativa effekterna av externa belöningar. Data om elevernas engagemang och lärande samlades in och analyserades på flera nivåer. En kvasi-experimentell design användes för att undersöka effekten av externa belöningar i en grupp (n = 50) jämfört med en kontrollgrupp utan sådana belöningar (n = 56). Enligt resultaten undergrävde de externa belöningarna inte elevernas motivation (t.ex. på proximala och distala nivåer), men de främjade inte disciplinärt engagemang. Å andra sidan visade studenter i belöningsförhållandet signifikant större vinster i konceptuell förståelse (proximal) och icke-signifikant större vinster i prestation (distal). Dessa resultat tyder på att de förutspådda negativa konsekvenserna av externa belöningar kan hanteras i denna nya generation av inlärningsmiljöer. Framtida forskning och bidrag från studien tillhandahålls.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.