former av kolonialism och Imperialism

detta inträffade ofta i länder som gränsar till en redan befintlig koloni. Inflytandesfären fastställdes vanligtvis genom ett fördrag mellan vem som kontrollerar nationer som gick med på att inte störa den andras territorium eller mellan den kontrollerande nationen och en representant för territoriet. Detta var vanligtvis föregångaren till etableringen av en koloni eller protektorat

en koloni är den mest direkta formen av kontroll. Det är en form av imperialism där en mäktig nation installerar sin egen regering och upprätthåller kontroll över andra länder och regioner. I denna form av imperialism togs utländska tjänstemän in och regeringen är enbart baserad på den europeiska regeringsstilen. Inga lokalbefolkningen tilläts i regeringen. Frankrike och Storbritannien använde ofta denna direkta kontroll. Storbritannien hade många kolonier genom historien som Nigeria, Indien och Burma. Kolonierna tillhandahöll källor till råvaror och varor som sedan skickades för att sälja på andra utländska marknader.ett protektorat är när ett land kan styra sig själv genom sin egen interna regering men fortfarande kontrolleras av en yttre makt. Lokala tjänstemän används fortfarande men regeringsstilen bygger på europeisk struktur. Det finns begränsad självstyre och landet vid makten upprätthåller kontrollen över utrikesförbindelserna och ger försvar till det land det kontrollerar.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.