Granskningsartikelakupunkturpunkter och deras förhållande till Multireceptiva fält av neuroner

i traditionell kinesisk medicin har akupunkturpunkter (APs) betonats som nyckelelement som genererar de terapeutiska effekterna av akupunktur. På ryggmärgen eller supraspinal nivå får sensoriska neuroner i dorsalhornet ett omfattande utbud av sensorisk information från hud-och muskelreceptorer genom perifera afferenta nerver. Det stimulerade hudområdet som påverkar aktiviteten hos en spinal sensorisk neuron är känd som det perifera receptiva fältet (RF) för den neuronen. Genom att överväga att en viss AP-plats involverar aktivering av en eller olika RFs, kan det antas att flera sensoriska centrala neuroner är platsen för konvergens av den perifera ingången som genereras av akupunkturstimulering. Stimulering på nonacupoint-platser kan emellertid också aktivera hudområden med RFs som har sensibiliserats, och de kan vara involverade i genereringen av icke-specifika effekter av akupunktur, vilket ses i klinisk praxis. Från det senare föreslås att effektiva AP, och till och med nonacupoints, är associerade med ett visst arrangemang av RFs, och deras studie kommer att vara användbar för att förstå akupunkturens inneboende mekanismer och för utveckling och identifiering av effektivare platser och sätt att akupunkturstimulering för att framkalla optimala terapeutiska åtgärder.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.