kan fullmakt ifrågasättas?

fullmakt är ett juridiskt dokument som ger en agent befogenhet att kontrollera en huvudmans tillgångar och fatta viktiga beslut på samma sätt som huvudmannen traditionellt skulle göra. En fullmakt kan gälla hälso-och sjukvård och medicinska beslut, finansiella tillgångar, investeringar och mer. Om en agent underlåter att göra sin plikt, eller en fullmakt dokument utarbetats felaktigt eller olämpligt, en tredje part kan ha möjlighet att ifrågasätta giltigheten av fullmakt. Här, egendom planering advokat, James A. lista förklarar de omständigheter där fullmakt kan ifrågasättas.

potentiella juridiska argument för fullmakt återkallelse

en fullmakt är ett kraftfullt juridiskt dokument, men det finns sätt att dess laglighet kan ifrågasättas i domstol. Här är tre av de vanligaste argumenten för att driva återkallandet av en fullmakt.

en bindande fullmakt fastställdes inte

Maryland lag dikterar formaliteterna för att utarbeta ett bindande fullmaktsdokument. En fullmakt måste undertecknas, dateras, notariseras och bevittnas av minst två vittnen. Huvudmannen måste vara minst 18 år och de måste ha för avsikt att ge makten till den agent som anges i dokumentet. Om någon av de juridiska formaliteter som föreskrivs i Maryland lag inte uppfylls, en fullmakt kan ifrågasättas i domstol.

huvudmannen är inte mentalt kompetent

för att en fullmakt ska vara juridiskt verkställbar måste huvudmannen vara mentalt kompetent och måste kunna förstå konsekvenserna av att utarbeta och underteckna en fullmakt. Om huvudmannen inte var mentalt kompetent vid den tidpunkt då fullmakten utarbetades och undertecknades, kan den inte verkställas lagligt. För att bevisa mental inkompetens kommer en läkare sannolikt att krävas.

Agenten har missbrukat sin auktoritet

agenten som utsetts i en fullmakt har en skyldighet att utföra sin roll efter bästa förmåga och på ett sådant sätt att huvudmannens bästa intressen beaktas. Om agenten missbrukar sin auktoritet på något sätt—ofta genom att misshandla eller stjäla från huvudmannens tillgångar, eller genom att försumma huvudmannens bästa intresse—kan agentens fullmakt ifrågasättas.

att behålla en fastighetsplaneringsadvokat för att utmana en fullmakt

ett fullmaktsdokument kan vara ett värdefullt fastighetsplaneringsverktyg; men underlåtenhet att välja en pålitlig eller kompetent agent kan leda till allvarliga problem. Arten och omfattningen av en fullmakt dokument ofta gör det svårt att utmana, och så är det viktigt att anställa kvalificerad juridisk rådgivare att fortsätta sin återkallelse. Fastighetsplaneringsadvokaterna vid James A. List Law är inte bara erfarna med att utarbeta fullmaktsdokument utan också med att utmana deras juridiska giltighet i domstol. Om du eller en älskad har etablerat en fullmakt, men tror att det inte skapades i god tro, eller att agenten inte utför sina uppgifter på lämpligt sätt, du har rätt att ifrågasätta dess giltighet—kontakta James A. Lista lag idag för en kostnadsfri konsultation.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.