moder-dotterförhållandet och psykologisk Separation i tonåren

femtio par mödrar och deras 15 till 18-åriga döttrar deltog i en studie som undersökte rollen för moder-dotterförhållandet i processen med psykologisk separation i tonåren. Psykologisk separation förväntades förutsägas av moderns empati och av den konceptuella komplexiteten hos mödrarnas och döttrarnas själv-och objektrepresentationer. Psykologisk separation av dottern mättes av Psychological Separation Inventory (PSI) och en kombination av två PSI-underskalor. Moderns förmåga till empatisk förståelse av sin dotter bestämdes av ett kongruenspoäng som härrör från frågeformuläret för föräldrar och ungdomar och frågeformuläret för erbjudande självbild. Mödrar och döttrar skrev korta beskrivningar av sig själva och varandra, som gjordes för konceptuell komplexitet. Även om den totala PSI-poängen inte förutspåddes av Kongruenspoäng och komplexiteten hos representationerna, när kombinerade konflikt-och känslomässiga oberoende subskalor av PSI användes som kriterievariabel, multipel R var mycket signifikant.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.