Nyheter och uppdateringar

titel företag får ofta förfrågningar om att tillåta en eller flera parter i en fastighetstransaktion att underteckna dokument med hjälp av en fullmakt. En fullmakt är ett skriftligt dokument där en individ, kallad huvudmannen, ger myndighet till en annan individ, kallad agenten, att agera på huvudmannens vägnar. I Texas måste fullmakt som används i en fastighetstransaktion registreras i fastighetsregistret i det län där fastigheten är belägen. Fullmakten kan vara i form av en lagstadgad varaktig fullmakt eller en specifik fullmakt.

den lagstadgade hållbara fullmakten anges i Texas Estates Code och en form av detta dokument är vanligtvis lätt att hitta online. Den lagstadgade hållbara fullmakten innehåller en tvättlista över befogenheter som kan ges och kräver att den som fyller i formuläret gör ett antal val i själva dokumentet. Dessutom upphör den lagstadgade varaktiga fullmakten inte automatiskt när din transaktion slutar. Eftersom en lagstadgad varaktig fullmakt kan ge agenten en mängd befogenheter och vara giltig tills den återkallas, rekommenderar jag vanligtvis att personer som överväger att använda en lagstadgad varaktig fullmakt konsulterar och advokat innan de använder dokumentet.

den specifika fullmakten utarbetas vanligtvis av en advokat mot en avgift och är specifik för transaktionen som hanteras av titelföretaget. Eftersom det är utformat specifikt för den aktuella transaktionen finns det inga andra befogenheter som oavsiktligt kan beviljas, och ett uppsägningsdatum kan ingå i dokumentet.

på grund av risken för bedrägeri titel företag är ofta försiktiga med fullmakter. De kommer att tillåta dem, med förbehåll för godkännande av alla inblandade långivare; om dokumentet uppfyller titelföretagets försäkringsriktlinjer. Oavsett vilken typ av fullmakt som används, kommer titelföretaget att vilja ratificera fullmakten genom att prata med huvudmannen den dag dokumenten undertecknas för att verifiera att fullmakten faktiskt undertecknades av dem och att fullmakten inte har återkallats. Om huvudmannen är oförmögen vid tidpunkten för transaktionens stängning kan titelföretaget kräva verifiering från huvudmannens läkare att huvudmannen var kompetent vid den tidpunkt då fullmakten undertecknades och verifiering från en vårdgivare att huvudmannen fortfarande lever.

Om du vill använda ett kunnigt titelföretag som är bekvämt beläget i höjderna, vänligen ring oss.

Trohet nationell titel, 1512 höjder Blvd., Houston, TX 77008 (713) 529-8800.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.