strukturerade Avvecklingsexempel

medan de specifika villkoren för varje förhandlad strukturerad avveckling är unika, korsar många typer av personskadestrukturerade avvecklingsavtal våra skrivbord här på jg Wentworth, den största köparen av framtida strukturerade avvecklingsbetalningar i landet.

tyvärr är personskada som kommer till följd av en olycka den vanligaste typen av strukturerad lösning som vi ser. För att kompensera offret för både kort och lång sikt skada, strukturerade bosättningar ofta förhandlas, varigenom offret kan tilldelas både en regelbunden ström av betalningar, liksom större ballong betalningar på vägen.

Personskadefall som involverar felbehandling mot läkare eller sjukhus använder också strukturerade bosättningar. I många sådana fall, istället för att gå till rättegång, väljer försäkringsbolaget som representerar den medicinska leverantören att bosätta sig utanför domstolen med käranden genom att erbjuda en strukturerad lösning.

en annan typ av skada är arbetarnas ersättningskrav, varigenom arbetsgivaren samtycker till en strukturerad lösning för att kompensera en anställd som skadats på jobbet. Dessa påståenden tar nästan alltid hänsyn till inte bara arbetstagarens pågående sjukvårdskostnader, utan också de långsiktiga intäkterna som arbetstagaren kan förlora till följd av att han inte kan göra det jobbet i framtiden.

får du för närvarande, eller är du planerad att ta emot strukturerade avvecklingsbetalningar? Visste du att du kanske inte behöver vänta på att dessa pengar ska betalas ut till dig över tid, men kan få pengar från dessa betalningar i fickan tidigare? För mer information om vilka typer av betalningar vi kan köpa, ring J. G. Wentworth idag på 877-227-4713.

You might also like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.